Vi vill gärna tro att vi har hunnit lära oss en hel de sedan 1963 när företaget startade. En del av det vi vet kan också vara bra för er kunder att veta. Här har vi samlat lite tips och idéer som vi hoppas och tror kan vara till nytta för er i ert arbete.

Studiemodeller

Studiemodeller är A och O för bästa slutresultat. Vi önskar att ni sänder med det så ofta det är möjligt!

Horisontalplanet

Informera oss om ansiktets horisontalplan när vi ska göra ÖK-konstruktioner!

Avtrycksskedar

Märk gärna upp alla Era avtrycksskedar – på så vis hjälps vi åt så att de alltid hittar tillbaka till sin rätta ägare!

Avtagbar protetik

Proteskopiering

När patienten har en befintlig protes kan vi kopiera den och göra de justeringar som behövs för patienten. Resultatet blir utmärkt och metoden är tidbesparande och som tandläkare kan du hoppa över individuell sked och bitschablon. Vid första besöket kopieras protesen och nästa gång får du en tanduppsättning. Om inga större förändringar behövs är protesen färdig vid tredje besöket. Tidsbesparande, ekonomiskt och nöjda patienter. Hör av dig till oss för mer information och ev besök av oss för att gå igenom möjligheterna med proteskopieringsmetoden.

Vid bettregistrering med bitschablon

  • Preprotetisk bettslipning
  • Schablonen måste visa horisontalplanet
  • Markera mittlinjen/lodlinjen
  • Schablonen måste visa horisontell överbitning = läppstödet
  • Markera alltid läpplinjen ök.
  • Markera ök-treornas distala position
  • Använd helst bettregistreringspasta vid registreringen och gör markeringar i schablonen för fixering.
  • Undvik sekundäravtryck i schablonen.

Färgtagning

Ange alltid i vilken färgskala du tagit ut färgen i. Använd med fördel flera olika färgskalor om så behövs.

Ange grundfärg/grundfärger och rita och beskriv karaktäriseringar såsom sprickor, fläckar, blånande hörn, tansparenta områden etc.

Vid färgtagning på helkeramer, ange även fäg på dentinpelaren. Om kronan ska pelarförses, ange färg om vi ska opaka den!

Vid fotografering, håll färgprovet mot aktuell tand så att vi kan se färgangivelsen på fotot. Tag gärna flera bilder så vi får information om mittlinje, längd och horisontalplan. Ett foto på hela ansiktet gör helhetsbilden ännu mer komplett för oss.

Hör av dig till om du vill ha fler tips av oss, eller om du vill att vi kommer ut till er på kliniken och delar med oss av våra erfarenheter när det gäller färgtagning!

Bettskenor

Avtrycksskedar

Använd metallskedar och tillräckligt stora sådana.
Om halva 8:orna hamnar utanför skeden, eller om det blir mycket avtrycksmaterial ovanför skeden i omslagsvecket – skär bort det innan arbetet skickas till Lab. Risken är annars att avtrycket deformeras i transporten.

Material

Helst BluePrint alginat

Index

Tag ett ej genombitet index i Alminaxvax – alltid helplatta. Kantklipp!

Förpackning och transport

Packa ner avtrycket i plastpåse och knyt för. Var noga med att både avtryck och index ligger skyddat och att det inte tar emot någonstans. Skickas avtrycket i låda till oss kan det vara bra att lägga avtrycket respektive index i separata askar. Varken avtryck eller index får tryckas ihop under transport.

Anvisningen – detta behöver vi få veta!

  • Ange hur hög skenan ska vara – mät höjden frontalt!
  • Önskemål om färg

Inslipningen

Om bettskenan sedan sitter bra på plats i munnen, men är felaktigt inslipad – tag index med skenan på plats, så korrigerar vi detta!

Önskar du en utförligare checklista för bettskenor?
Hör av dig till oss så skickar vi det till dig!
kontakt@atlab.se
Tel. 0322-66 87 50