Proteskopiering

När patienten har en befintlig protes kan vi kopiera den och göra de justeringar som behövs för patienten. Resultatet blir utmärkt och metoden är tidbesparande och som tandläkare kan du hoppa över individuell sked och bitschablon. Vid första besöket kopieras protesen och nästa gång får du en tanduppsättning. Om inga större förändringar behövs är protesen färdig vid tredje besöket. Tidsbesparande, ekonomiskt och nöjda patienter. Hör av dig till oss för mer information och ev besök av oss för att gå igenom möjligheterna med proteskopieringsmetoden.

Att tänka på vid bettregistrering med bitschablon

  • Preprotetisk bettslipning
  • Schablonen måste visa horisontalplanet
  • Markera mittlinjen/lodlinjen
  • Schablonen måste visa horisontell överbitning = läppstödet
  • Markera alltid läpplinjen ök.
  • Markera ök-treornas distala position
  • Använd helst bettregistreringspasta vid registreringen och gör markeringar i schablonen för fixering.
  • Undvik sekundäravtryck i schablonen

Skeletterad partialprotes

Hör gärna av er till oss för planering av tider och behandlingsgång. Ibland finns det flera vägar att gå för att eventuellt förkorta tillverkningstiden.

Här följer några Ca-tider:
På kliniken    Tag ett alginatavtryck
På Lab             Lab gör modeller och bitschablon. Beräknad tid på Lab, 2-3 arbetsdagar
På kliniken    Gör en bettregistrering
På Lab             Lab gör skelett och tanduppsättning. Beräknad tid på Lab 5-7 arbetsdagar.
På kliniken     Provning av tanduppsättning
På Lab              Pressning. Beräknad tid på Lab, 3-4 arbetsdagar
På kliniken Utlämning

För overdenture gäller en annan arbetsgång. Kontakta oss så berättar vi mer!