Implantat - en hållbar lösning

I Sverige ökar antalet tandimplantat, både enstaka tänder samt för ersättning av flera tänder. Svenska tandtekniker har idag mycket stor erfarenhet och kunskap om implantat och dess möjligheter och svårigheter. Det finns med andra ord många skäl att vända sig till svenska tandtekniker.

Även om implantat funnit på marknaden i över 50 år så var den s k 65+ reformen som kom 2002 avgörande för den ökande användningen i Sverige. Kunskap och kompetens hos tandteknikern är mycket viktig för slutresultatet där hållfasthet, hygien och estetik är viktiga delar. I samarbete med världsledande leverantörer av implantatsystem vill vi att du skall känna dig trygg i din behandling av patienten.

Majoriteten av dem som får implantat bör kunna räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder. På materialsidan finns en mängd alternativ för att anpassas till varje patients förutsättning. Idag är det datordesignade konstruktioner och erfarna tandteknikerhänder som framställer bästa möjliga lösningar.

På Arvidssons Tandtekniska har vi välutbildade och erfarna tandtekniker som dagligen arbetar med de på den svenska marknaden vanligaste implantatsystemen. Slå oss gärna en signal och diskutera möjligheterna med implantat!