Kort om oss

Arvidssons Tandtekniska startades redan 1963 av Hans Arvidsson!

Företaget har varit med om en fantastisk resan inom tandvården, från ett rent hantverk till ett yrke där digitala hjälpmedel är en stor del av vardagen. Vi är runt 19 medarbetare i företaget, varav 15 är välutbildade, engagerade och glada tandtekniker. Vi vill alltid leverera en hög och jämn kvalitet på såväl material som arbetsutförande. Vi tror på den personliga relationen och på ett gott samarbete mellan tandläkare, tandsköterskor, kirurg och tandtekniker där målet är en leende patient. Som fullservicelaboratorium erbjuder vi samtliga tjänster förutom ortodonti.

Vi ser alltid möjligheter och lösningar – om det brinner i knutarna eller om något alldeles speciellt har inträffat, så kan du känna dig helt säker på att vi ställer vi upp till 100%. Det är lite av vårt signum – du kan alltid känna dig trygg i ett samarbete med oss!

Vi finns i centrala Alingsås ca 45 km nordost om Göteborg, i moderna och funktionellt utrustade lokaler. Dagligen så kör vårt bud runt i stor-Göteborg för att hämta och lämna arbeten.

Vår vision

Att vi positivt bidrar till att tandvården skapar hållbara leenden.

Vår affärsidé

Arvidssons Tandtekniska förser tandvården med väl beprövade protetiska lösningar och bidrar till en positiv utveckling av nya arbetssätt, teknik, material och möjligheter.

Med hög servicenivå, leveranssäkerhet och kompetens bidrar vi till säkra lösningar för tandvården och patienten.

Det här vill vi stå för - vår policy

Vår gemensamma kompetens och framgång bygger på kunniga, engagerade, lyhörda och lösningsinriktade medarbetare som vill göra något riktigt bra tillsammans. En förutsättning är att varje person hos oss upplever att man har ett stimulerande arbete, med tydlig ansvarsfördelning och tydliga befogenheter, samt möjligheter till utveckling, omväxling och variation.

Vi vill arbeta för en hållbar framgång, genom att:

  1. Göra vårt allra bästa för att leverera bästa möjliga produkt och göra våra kunder medvetna om att det är så. Vi utvecklar systematiskt vår kompetens och vill ha en hög patientnöjdhet, bra ekonomi och utvecklande och stimulerande vänskap. Mycket handlar trots allt om mer än tänder!
  2. Systematiskt förbättra vårt sätt att hushålla med resurser för att förbättra den yttre och inre miljön. Vi ökar kontinuerligt medvetenheten kring miljöfrågor och andra viktiga frågor och tar ansvar för dessa frågor i det dagliga arbetet och därmed också vid våra inköp. En del i vår kompetens är att känna till och uppfylla kraven i relevanta lagar och förordningar.
  3. Systematiskt arbeta för en sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och ohälsa förebyggs. Vi anpassar kontinuerligt arbetsmiljön och arbetsförhållanden så att både kvinnor och män kan arbeta på samtliga arbetsplatser inom företaget. Utveckling av arbetsmiljön, är en naturlig del för alla i företaget, som inte bara vet om vilka risker som finns utan också arbetar för att hantera dessa risker.