Bettskenor

Avtrycksskedar

Använd metallskedar och tillräckligt stora sådana.
Om halva 8:orna hamnar utanför skeden, eller om det blir mycket avtrycksmaterial ovanför skeden i omslagsvecket – skär bort det innan arbetet skickas till Lab. Risken är annars att avtrycket deformeras i transporten.

Tandskydd

Vid avtryckstagning för tandskydd behöver patientens hela omslagsveck vara med!

Material

Helst BluePrint alginat

Index

Tag ett ej genombitet index i Alminaxvax – alltid helplatta. Kantklipp!

Förpackning och transport

Lägg avtrycket i en plastpåse och var noga med att både avtryck och index ligger skyddat så att det inte tar emot någonstans. Skickas avtrycket i låda till oss kan det vara bra att lägga avtrycket respektive index i separata askar. Varken avtryck eller index får tryckas ihop under transport.

Anvisningen – detta behöver vi få veta!

  • Ange hur hög skenan ska vara – mät höjden frontalt!
  • Önskemål om färg.

Inslipning

Om bettskenan sedan sitter bra på plats i munnen, men är felaktigt inslipad – tag index med skenan på plats, så korrigerar vi detta!

Tidsplanering för bettskenor

Färger

Som standard görs bettskenorna transparenta. Med ett litet kostnadstillägg kan de göras i olika färger.

Välj bland dessa färger till elastomer och hårda bettskenorna
OBS! Färgerna nedan är inte exakta. De är transparenta i sin karaktär och svåra att återge exakt på bild. Hör av er till oss om ni vill att vi ska skicka er en provkarta med färgerna på!

farger

Ytterligare färger – enbart till hårda bettskenor:

farger2