Bettskenor

Avtrycksskedar

Använd metallskedar och tillräckligt stora sådana.
Om halva 8:orna hamnar utanför skeden, eller om det blir mycket avtrycksmaterial ovanför skeden i omslagsvecket – skär bort det innan arbetet skickas till lab. Risken är annars att avtrycket deformeras i transporten.

Tandskydd

Vid avtryckstagning för tandskydd behöver patientens hela omslagsveck vara med, då tandskyddet går hela vägen upp för att skydda. Tag även en motbitning, index behövs normalt sett inte.

Material

Använd ett stabilt och bra alginat och följ bruksanvisningen.

Index

Tag ett ej genombitet index i Alminaxvax – alltid helplatta. Kantklipp!

Förpackning och transport

Lägg avtrycket i en plastpåse och var noga med att både avtryck och index ligger skyddat så att det inte tar emot någonstans. Skickas avtrycket i låda till oss kan det vara bra att lägga avtrycket respektive index i separata askar. Varken avtryck eller index får tryckas ihop under transport.

Anvisningen – detta behöver vi få veta!

  • Ange hur hög skenan ska vara – mät höjden frontalt!
  • Ange vilken sorts skena, hård, mjuk/hård eller mjuk.
  • Önskemål om färg.

Inslipning

Om bettskenan sedan sitter bra på plats i munnen, men är felaktigt inslipad – tag index med skenan på plats, så korrigerar vi detta!

Frågor eller funderingar

Välkommen att ringa oss på 0322 – 66 87 50 (Emma eller Susanne)

Tidsplanering för bettskenor

Färger

Som standard görs bettskenorna transparenta. Med ett litet kostnadstillägg kan de göras i olika färger.

Välj bland dessa färger till elastomer och hårda bettskenorna
OBS! Färgerna nedan är inte exakta. De är transparenta i sin karaktär och svåra att återge exakt på bild. Hör av er till oss om ni vill att vi ska skicka er en provkarta med färgerna på!

farger

Ytterligare färger – enbart till hårda bettskenor:

farger2