För att underlätta kommunikationen mellan oss finns här ett antal användbara dokument i samarbetet mellan oss. Om det är något ni saknar eller om ni har förslag på ett dokument eller en mall som skulle underlätta för er så berätta gärna det för oss.

Konstruktionsskiss

Beställningsunderlag

Färgtagning

Svarspost