Arvidssons Tandtekniska är Miljödiplomerade sedan 2009.

Det innebär att vi har ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Systemet skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och minskad miljöbelastning.

• En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
• En miljöpolicy, mål och handlingsplan
• Genomfört konkreta miljöförbättringar
• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
• Förankrat och redovisat miljöarbetet
• En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
• Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Den senaste revisionen är godkänd 2022-10-06 och gäller ett år framåt. Utfärdare är Ramboll Sweden AB.

Miljödiplom Arvidssons Tandtekniska 2022