Bettskenor

Avtrycksskedar

Använd metallskedar och tillräckligt stora sådana.
Om halva 8:orna hamnar utanför skeden, eller om det blir mycket avtrycksmaterial ovanför skeden i omslagsvecket – skär bort det innan arbetet skickas till Lab. Risken är annars att avtrycket deformeras i transporten.

Snarkskenor och sportskydd

Vid avtryckstagning för snarksekna eller sportskydd måste patientens sista tand bucco-distalt samt hela omslagsvecket vara med!

Material

Helst BluePrint alginat

Index

Tag ett ej genombitet index i Alminaxvax – alltid helplatta. Kantklipp!

Förpackning och transport

Packa ner avtrycket i plastpåse och knyt för. Var noga med att både avtryck och index ligger skyddat och att det inte tar emot någonstans. Skickas avtrycket i låda till oss kan det vara bra att lägga avtrycket respektive index i separata askar. Varken avtryck eller index får tryckas ihop under transport.

Anvisningen – detta behöver vi få veta!

  • Ange hur hög skenan ska vara – mät höjden frontalt!
  • Önskemål om färg – se mer info till höger

Inslipningen

Om bettskenan sedan sitter bra på plats i munnen, men är felaktigt inslipad – tag index med skenan på plats, så korrigerar vi detta!

Tidsplanering för bettskenor

Vi måste tänka rationellt och få så bra flyt i tillverkningen som möjligt. För att det ska fungera behöver vi er hjälp! Vi tänker såhär:

Om ni tar avtryck exempelvis på en måndag, så levererar vi bettskenan till er klinik på måndagen två veckor senare.

Får ni akuta fall, vill vi att ni ringer till oss. En av tankarna med tillverkningsplaneringen är att vi på ett strukturerat sätt kan få ett utrymme som gör att vi kan hjälpa till när det blir lite extra bråttom!

Klicka här för våra ca tider i vårt labb. Vid akuta fall så kontakta oss

Färger

Som standard görs bettskenorna transparenta. Med ett litet kostnadstillägg kan de göras i olika färger.

Välj bland dessa färger till elastomer och hårda bettskenorna
OBS! Färgerna nedan är inte exakta. De är transparenta i sin karaktär och svåra att återge exakt på bild. Hör av er till oss om ni vill att vi ska skicka er en provkarta med färgerna på!

farger

Ytterligare färger – enbart till hårda bettskenor:

farger2