Vi har fått vårt nya certifikat från Sveriges Tandteknikerförbund och arbetar i Struktur.

Sveriges Tandteknikerförbund…

Arvidssons Tandtekniska har fått certifikat utfärdat som enligt vår bedömning uppfyller kraven på tillverkning av specialanpassade medicintekniska produkter och överensstämmer med de allmänna kraven på säkerhet och prestanda i förordning (EU) MDR 2017/745. Vi har granskat laboratoriets kvalitetssäkring genom Sveriges Tandteknikerförbunds kvalitet- och miljöledningssystem Struktur.